Vindkraftens problem

Vindkraften är oekonomisk, miljöförstörande och ineffektiv