Bli medlem

Medlem i Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL kan Du antingen bli i någon av våra lokala och regionala föreningar, eller som enskild medlem.

Använd det digitala formuläret längst ned på sidan

Medlemsavgiften är per år 250 kr för enskild medlem (eller per hushåll) samt 750 kr för förening upp till 500 medlemmar, 1250 kr för förening upp till 1000 medlemmar och 2 250 kr per år för förening med 1000 eller fler medlemmar. Medlemsavgiften kommer som en faktura och inbetalas till Föreningen Svenskt Landskapsskydd,(IBAN/SE2080000826440631504388)  Bankgiro 242-77 55. Swish.1234214367

Bic/SWIFT  SWEDSESS

Bildande av lokalförening kan ske med hjälp av standardstadgar, läs här. Protokoll och stadgar skall insändas till Skatteverket varefter organisationsnummer erhålls.

FSL kan ge tips om jurister och stödpersoner som kan bistå medlemmar i föreningen. Tag kontakt med någon i styrelsen eller ta kontakt med någon ur stödgrupperna