Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att föreslå namn på ordförande och ledamöter i styrelsen inför årsmötet. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Delta gärna aktivt och föreslå till valberedningen kompetenta medlemmar för att ingå i styrelsen

 

 

Valberedning (sammankallande):

Max Ydström, tel. 0733-68 10 73 , max.ydstrom@gmail.com
Tomas Hultkrantz
Mats Östberg