Verksamhetsidé

Vårt arbete grundas på dialog och upplysning samt på respekt för andras åsikter. Vi har hög kompetens i frågor som rör vår hembygd. Vi är beredda att, när så krävs, kämpa med alla lagliga medel, för en bevarad god livsmiljö.
Våra medlemmars och anslutna föreningars behov styr vår verksamhet